Informace o cookies:

Abychom vám mohli poskytovat nejlepší služby, využívá tato stránka cookies. Jejím používáním s tím souhlasíte. V případě jejich zakázu nemusí být stránka plně a správně funkční. Soubory cookies používáme pro přizpůsobení obsahu webových stránek obchodu a funkce související s jejich provozem.

Informace o GDPR:


Potvrzením objednávky berete na vědomí následující informace: 


- Prohlašuji, že všechny osobní údaje uvedené v této objednávce jsou úplné a pravdivé. 

- Souhlasím s tím, že tyto údaje budou zpracovávány prodejcem, Bezlepková pekárna Liška s.r.o. a budou předány přepravci, jímž je Česká pošta, s.p., za účelem doručení a kontaktu při doručování zásilek. 

- Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí informaci o mém právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti prodejce, Bezlepkové pekárny Liška s.r.o., mi na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi zpracovávané osobní údaje patří: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Právním základem pro jejich zpracování je plnění kupní smlouvy. Údaje budou uchovány po dobu nutnou ke splnění kupní smlouvy a po dobu stanovenou v souladu se zákony o účetnictví a daňovými zákony.